Performance Info

The College Operahouse Presents, Puccini Opera Series II

Puccini Il Trittico, Il tabarro / Suor Angelica / Gianni Schicchi

Company The College Operahouse Osaka College of Music
Organizer The College Operahouse Osaka College of Music
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 1996-04-19 18:00 (2) 1996-04-20 18:00 (3) 1996-04-21 14:00 
Venue The College Opera House
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giuseppe Adami Original Author: Didier Gold
Supertitles: Keiichi Nakamura
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano
Supertitles: Keiichi Nakamura
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano Original Author: Dante Alighieri
Supertitles: Keiichi Nakamura
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket A: 5,000 yen / B: 2,000 yen

Casts

(A) Il tabarro
Michele
Hideto Ihara (1/3), Yoshinari Tanaka (2)
Giorgetta
Junko Konishi (1/3), Mutsumi Tashiro (2)
Luigi
Hiroyuki Yamamoto (1/3), Kenichi Harada (2)
Il ‘Talpa’
Masato Matsushita
La Frugola
Noriko Nishi
Il ‘Tinca’
Kiyotaka Baba
Venditore di canzonette
Minoru Hiramatsu
Due amanti
Shiho Nakago, Fumihiro Yamashita
(B) Suor Angelica
Sister Angelica
Rumiko Tanaka (1/3), Keiko Kawanaka (2)
The Princess
Yukiko Tanaka (1/3), Noriko Fukushima (2)
The Abbess
Yuko Kodama
The Monitress
Masako Sakai
The Mistress of the novices
Miyoko Baba
Sister Genovieffa
Rumiko Nagai (1/3), Miki Sakai (2)
Sister Osmina
Hisami Namikawa
Sister Dolcina
Masayo Narita
The nursing sister
Hiroko Ota
La Cercatrice 1
Makiko Miyata
La Cercatrice 2
Akiko Ikura
La Conversa 1
Yumi Hashimoto
La Conversa 2
Takako Nogami
La Novizia
Ayako Hashimoto
Coro di suore
Saeko Kizawa, Tomomi Maeda, Maho Kamaya, Miho Urushima, Chikako Tachibana, Yasuko Arimoto
(C) Gianni Schicchi
Gianni Schicchi
Tadashi Ito (1/3), Michihiro Kusano (2)
Lauretta
Kaori Nakata (1/3), Michiyo Fujiwara (2)
Rinuccio
Tetsuo Komochiya (1/3), Tomoji Okita (2)
Zita
Naoko Noma
Gherardo
Yasunori Kashiwabara
Nella
Ikuyo Okada
Betto di Signa
Ryoji Minamikawa
Simone
Akihiro Nishida
Marco
Yoshihiro Kunitomo
La Ciesca
Masako Kasuga
Maestro Spinelloccio
Masahiko Hare
Ser Amantio di Nicolao
Masahiko Hare
Pinellino
Masaru Hosokawa
Guccio
Hisashi Katagami
Gherardino
Mie Sugita
Chorus
Children Chorus
Supporting Role(Il tabarro)
Supporting Role(Suor Angelica)
Supporting Role(Gianni Schicchi)
Orchestra
Banda
[Piccolo]Maki Imagiire
[Percussion]Haruko Mori, Naomi Nishishiba
[Harp]Junko Tabuchi
[Organ]Kaori So
Remarks (*印はオペラハウス合唱団団員)
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items