Performance Info

Tokyo Nikikai Opera Theatre

Puccini Il Trittico, Il tabarro / Suor Angelica / Gianni Schicchi

'95 Tokyo Performing Arts Festival
Supported by The Japan Arts Council
Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation, Japan Foundation of Music
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 1995-02-25 18:00 (2) 1995-02-26 13:00 (3) 1995-02-27 18:00 
Venue Tokyo Bunka Kaikan
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giuseppe Adami Original Author: Didier Gold
Supertitles: Yo Kawahara
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano
Supertitles: Yo Kawahara
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano Original Author: Dante Alighieri
Supertitles: Yo Kawahara
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket S: 13,000 yen / A: 10,000 yen / B: 8,000 yen / C: 6,000 yen / D: 3,000 yen / E: 2,000 yen

Casts

(A) Il tabarro
Michele
Takeo Shimamura (1/3), Makoto Okubo (2)
Giorgetta
Motoko Sato (1/3), Michie Akisada (2)
Luigi
Eiji Date (1/3), Kei Fukui (2)
Il ‘Talpa’
Toshiya Inagaki (1/3), Takashi Shimpo (2)
La Frugola
Akemi Nishi (1/3), Yoshiko Kushida (2)
Il ‘Tinca’
Kazuchika Tomokiyo
Un Venditore di canzonette
Kunikazu Matsunaga
due amonti
Akemi Nagata, Shuichi Koda
voce
Keiko Kariya, Ryoichi Omori
Understudy
GiorgettaEtsuko Sakai
(B) Suor Angelica
Sister Angelica
Keiko Iwanaga (1/3), Yasuko Tanaka (2)
The Princess
Kyoko Akiba (1/3), Yukimi Akiyama (2)
The Abbess
Shizuko Kanamori (1/3), Masako Masuzawa (2)
The Monitress
Satomi Kano (1/3), Yayoi Tamashiki (2)
The Mistress of the novices
Tomoko Obayashi (1/3), Yumiko Kan (2)
Sister Genovieffa
Ryoko Yanagisawa (1/3), Masae Matsuda (2)
Sister Osmina
Maromi Suga
Sister Dolcina
Kaori Hagiwara
The nursing sister
Noriko Tsuji
Le Cercatrici 1
Kumiko Endo
Le Cercatrici 2
Ikuko Masunaga
Le Converse 1
Kaoru Matsumoto
Le Converse 2
Takako Katsuyama
Le Novizie
Noriko Ukeda
(C) Gianni Schicchi
Gianni Schicchi
Tasuku Naono (1/3), Susumu Matsumoto (2)
Lauretta
Mayumi Matsuzono (1/3), Fumie Yamazaki (2)
Rinuccio
Satoru Omachi (1/3), Katsumi Ishihara (2)
Zita
Misato Iwamori (1/3), Rikuko Kozumi (2)
Gherardo
Shuichi Makikawa (1/3), Nobuaki Yoshida (2)
Nella
Yoko Oshima (1/3), Harumi Kobayashi (2)
Betto di Signa
Tetsuo Ogawa (1/3), Jun Hoshino (2)
Simone
Naoki Ikeda (1/3), Shigeki Mine (2)
Marco
Saiji Matsumoto (1/3), Fumio Arikawa (2)
La Ciesca
Michiko Aoki (1/3), Yuri Ohashi (2)
Maestro Spinelloccio
Atsuoki Matsuo (1/3), Yoshiaki Takezawa (2)
Ser Amantio di Nicolao
Shigeki Tani (1/3), Hiroaki Kanno (2)
Pinellino
Kazutake Sasaki
Guccio
Motoi Oiwake
Gherardino
Rei Tateishi
Buoso Donati
Masanori Atsuji
Chorus
Supporting Role(s)
Orchestra
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items