Performance Info

The Fujiwara Opera

Puccini Il Trittico, Il Tabarro / Suor Angelica / Gianni Schicchi

Supported by Agency for Cultural Affairs
Company The Fujiwara Opera
Organizer The Japan Opera Foundation
Language 日本語(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1982-11-29 18:00 (2) 1982-11-30 18:00 (3) 1982-12-01 18:00 
Venue Tokyo Bunka Kaikan
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano Original Author: Dante Alighieri
Translation: Yasuhiko Aguni
Performance language: Japanese
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano
Translation: Yasuhiko Aguni
Performance language: Japanese
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giuseppe Adami Original Author: Didier Gold
Translation: Yasuhiko Aguni
Performance language: Japanese
Ticket A: 8,000 yen / B: 6,500 yen / C: 5,000 yen / D: 3,800 yen / E: 2,500 yen

Casts

(A) Gianni Schicchi
Gianni Schicchi
Seiichiro Sato (1/3), Kiyoshi Oda (2)
Lauretta
Yukie Okura (1/3), Ikuko Igarashi (2)
Zita
Ikuko Kiryu (1/3), Sumiko Mendori (2)
Rinuccio
Eiichi Taira (1/3), Kazuo Kobayashi (2)
Gherardo
Tadao Saito (1/3), Kunikazu Matsunaga (2)
Nella
Meiko Oshima (1/3), Yuko Sekiya (2)
Betto di Signa
Hiroyuki Okayama (1/3), Taichi Uchiyama (2)
Simone
Sachio Yamada (1/3), Toshio Nagano (2)
Marco
Masao Nejigane (1/3), Toshihiko Komatsu (2)
La Ciesca
Emiko Suzuki (1/3), Etsuko Yanagisawa (2)
Maestro Spinelloccio
Fumio Tsukiji
Ser Amantio di Nicolao
Toshiyuki Sakurai
Pinellino
Ikuo Matsuyama
Guccio
Toshiro Ishii
Gherardino
Minako Asano (1/3), Akie Fujisaku (2)
Dante
Goro Arima (Extra Roles)
Vergilius
Tsunehiko Otawa (Extra Roles)
(B) Suor Angelica
Sister Angelica
Hiroko Motomiya (1/3), Keiko Kamekawa (2)
The Princess
Riseko Urano (1/3), Yoshiko Kushida (2)
The Abbess
Rei Nishiuchi
The Monitress
Michiko Okada
The Mistress of the novices
Ruriko Hamada
Sister Genovieffa
Kimika Higoshi (1/3), Megumi Yajima (2)
Sister Osmina
Masumi Sato
Sister Dolcina
Keiko Nakajima
The nursing sister
Chikako Kakita
The alms sisters
Tomoko Kimura, Motoko Kubota
The novices
Kumiko Yoshida
The lay sisters
Noriko Kin, Mayumi Yoshida
(C) Il tabarro
Giorgetta
Hiromi Hayashi (1/3), Gyokuran Kyu (2)
Michele
Yoshinobu Kuribayashi (1/3), Minya Yamamura (2)
Luigi
Kosuke Taguchi (1/3), Susumu Irie (2)
La Frugola
Chieko Annen (1/3), Yasuko Mori (2)
Il ‘Tinca’
Shunzo Ito (1/3), Hiroshi Kawakami (2)
Il ‘Talpa’
Takashi Shimpo (1/3), Saiji Matsumoto (2)
Ballad-seller
Soji Fujii
Two lovers
Keiko Endo, Kenji Funabashi
Chorus
Orchestra
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items