Performance Info

Die Zauberflöte

Company Tokyo Opera Produce
Organizer Tokyo Opera Produce
Language German, Japanese(With subtitles)
Stage Dates (1) 1992-02-25 18:30 (2) 1992-02-26 18:30 (3) 1992-02-27 18:30 (4) 1992-02-28 18:30 
Venue Big Hall, Sunpearl Arakawa
Work(s) Performed
Composer: Wolfgang Amadeus Mozart Libretto Author: Emanuel Schikaneder
Libretto Translation: Shigeo Harada, Misa Takagishi Japanese Supertitles Translation: Shigeo Harada, Misa Takagishi Supertitles: Akihiro Chiyoda, Keiko Masuda
With Subtitles.
Performance language: German (original language), Japanese
Ticket A: 6,000 yen / B: 4,000 yen

Casts

Sarastro
Shigeru Hatakeyama (1), Kazuhiro Kotetsu (2), Hisashi Fujihira (3), Yasuhiro Sato (4)
Tamino
Katsuhisa Okazaki (1), Masato Haji (2), Keirin O (3), Katsumi Ishihara (4)
Elderly Priest
Keiro Kuwahara (1), Kazuhisa Tashiro (2), Takuji Azuma (3), Masataka Sugino (4)
Priest I
Jun Ito (1/4), Itaru Mitsuzuka (2/3)
Priest II
Koji Hirata (1/4), Hiroaki Inagaki (2/3)
Queen of Night
Keiko Matsubayashi (1), Takako Mizuno (2), Sachiko Takahashi (3), Megumi Mizushima (4)
Pamina
Yasuko Kozaki (1), Yumi Nishimori (2), Keiko Asada (3), Kumiko Takano (4)
Lady I
Kumie Kobayashi (1), Eri Miyahara (2), Sawako Shino (3), Masako Hayashi (4)
Lady II
Madoka Takagi (1), Shizue Yarita (2), Kuniko Shimizu (3), Yoshie Tamashiro (4)
Lady III
Setsuko Watanabe (1), Tomo Okumoto (2), Mariko Mitsui (3), Yasuko Horie (4)
Papageno
Masahiko Imamura (1), Kiyoshi Kojima (2), Hideaki Kuwahara (3), Hiroshi Kuroda (4)
Papagena
Yuko Ito (1), Reiko Sedaka (2), Yasuko Kozaki (3), Kyoko Misaki (4)
Monostatos
Taku Kubota (1), Yasushi Matsui (2), Hideaki Sakamoto (3), Tatsu Hashimoto (4)
Boy I
Hiromi Echikawa (1), Kuniko Akiyoshi (2), Yoshimi Shiraishi (3), Hiroe Ishizuka (4)
Boy II
Shiho Adachi (1), Sawako Inoue (2), Keiko Hashimoto (3), Tokiko Asami (4)
Boy III
Tomoko Tanaka (1), Chikako Nimori (2), Masumi Kimura (3), Misa Takemura (4)
Man in Armour I
Kenshi Kudo (1/4), Takanori Onishi (2/3)
Man in Armour II
Shuhei Tsutsui (1/4), Yasuhiro Tsubata (2/3)
Orchestra
Chorus
児童助演
Related Works
Saved in

Similar Items