Performance Info

Die Zauberflöte

Company Hyogo Performing Arts Center
Organizer Hyogo Prefecture, Hyogo Performing Arts Center, Kansai Telecasting Corporation
Language German(With subtitles)
Stage Dates (1) 2007-07-28 14:00 (2) 2007-07-29 14:00 (3) 2007-07-30 14:00 (4) 2007-08-01 14:00 (5) 2007-08-02 14:00 (6) 2007-08-03 18:30 (7) 2007-08-04 14:00 (8) 2007-08-05 14:00 
Venue Grand Hall, Hyogo Performing Arts Center
Work(s) Performed
Composer: Wolfgang Amadeus Mozart Libretto Author: Emanuel Schikaneder
Supertitles: Rikiya Hirao
With Subtitles.
Performance language: German (original language)
Ticket A: 12,000 yen / B: 9,000 yen / C: 7,000 yen / D: 5,000 yen / E: 3,000 yen

Casts

Sarastro
Eric Halfvarson (1/3/4/6/8), Akira Hasegawa (2/5/7)
Tamino
Gordon Gietz (1/3/4/6/8), Jun Suzuki (2/5/7)
Elderly Priest
Kiyotaka Kaga (1/3/4/6/8), Naoki Ikeda (2/5/7)
Priest I
Takashi Masu (1/3/4/6/8), Shigeru Imao (2/5/7)
Priest II
Shuichi Makikawa (1/3/4/6/8), Hiroyuki Tsukada (2/5/7)
Queen of Night
Jane Archibald (1/3/4/6/8), Michiyo Iida (2/5/7)
Pamina
Marie Arnet (1/3/4/6/8), Akie Amo (2/5/7)
Lady I
Hisami Namikawa (1/3/4/6/8), Misayo Tanaka (2/5/7)
Lady II
Tomoko Minami (1/3/4/6/8), Etsuko Kano (2/5/7)
Lady III
Miho Asai (1/3/4/6/8), Atsuko Watanabe (2/5/7)
Papageno
Josef Wagner (1/3/4/6/8), Masahiko Hare (2/5/7)
Papagena
Junko Suzuki (1/3/4/6/8), Naoko Fukunaga (2/5/7)
Monostatos
François Piolino (1/3/4/6/8), Minoru Kamoshita (2/5/7)
Man in Armour I
Makoto Tanaka (1/3/4/6/8), Katsumi Narita (2/5/7)
Man in Armour II
Tatsuhiko Kitagawa (1/3/4/6/8), Susumu Matsumoto (2/5/7)
Boy I
Ami Nagano (1/3/4/6/8), Kyoko Nikawa (2/5/7)
Boy II
Hiroki Agatsuma (1/3/4/6/8), Tomomi Nojiri (2/5/7)
Boy III
Kana Yamamoto (1/3/4/6/8), Yuika Mitsuhashi (2/5/7)
Slaves
Toshiaki Aihara, Akinori Izawa, Masanao Kakuchi, Keisuke Otani, Shintaro Onishi, Yukio Kanda, Akira Shimamoto, Yasunori Kashiwabara, Shigechika Matsuoka, Akihiro Nishida
Cover cast
PapagenoTakashi Masu
Understudy
Queen of NightMayumi TagoPaminaKeiko Takayama
Supporting Role(s)
Chorus
Orchestra
Related Works
Saved in

Similar Items