Work Info

Shuzenji Monogatari

Original title: 修禅寺物語 (Japanese)
ComposerHitoshi Tanaka
Original AuthorKido Okamoto
Composition3 acts
CastsGenza Kingo Yoriie(ten), Omote tukurishi Yashao(bar), Katsura(sop), Kaede(sop), Haruhiko(ten), Shimodano Goro Kageyasu(mez), Kanakubo Hyouenojo Yukichika(bar), Yukichika no Kerai(bar), Gunpyo 1(bar), Gunpyo 1(bar)
First PerformerNihon Opera Kyokai
First Performed Place新国立劇場中劇場
Original Work"Shuzenji Monogatari"
Language Japanese
Related Production
Saved in

Similar Items