Work Info

Mizuchi

Original title: みづち (Japanese)
ComposerEiko Shirakashi
Original AuthorShigetoshi Kobayashi
Libretto AuthorFumiko Tanji
CastsMizuchi(bar), Kotaro(ten), Yae(sop), Kurohime(sop), Azuma no Shigeto(bar), Yuzukihime(sop), Shihi(mez), Soncho(bs bar), Ine, Saki, Kaji, Hoho, Sakuji/Tsuneharu, Yasukichi/Mizubuchi, Gosuke/Motoyoshi
First Performed PlaceGunma Ongaku Center
Language Japanese
Related Production
Saved in

Similar Items

 • Mizuchi

  Related Person(s): Kazuhiko Sakamoto

 • Mizuchi

  Related Person(s): Kazuhiko Sakamoto

 • Mizuchi

  Related Person(s): Kazuhiko Sakamoto

 • Mizuchi

  Related Person(s): Kazuhiko Sakamoto

 • Mizuchi

  Related Person(s): Yutaka Hoshide