Performance Info

Carmen

Company The Fujiwara Opera
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1955-12-11 18:00 (2) 1955-12-12 18:00 (3) 1955-12-13 18:00 (4) 1955-12-14 18:00 (5) 1955-12-15 18:00 (6) 1955-12-16 18:00 (7) 1955-12-17 18:00 (8) 1955-12-18 18:00 (9) 1955-12-19 18:00 (10) 1955-12-20 18:00 (11) 1955-12-21 18:00 (12) 1955-12-22 18:00 (13) 1955-12-24 18:00 (14) 1955-12-25 18:00 (15) 1955-12-26 18:00 (16) 1955-12-27 18:00 (17) 1955-12-28 18:00 
Venue Kyoritsu Hall
Work(s) Performed
Composer: Georges Bizet Libretto Author: Henri Meilhac, Ludovic Halévy Original Author: Prosper Mérimée
Performance language: Japanese
Ticket 140 yen

Casts

Don José
Yoshie Fujiwara (1/2/4/5/7/8/10/11/13/14/17), Genjiro Nagata (3/9/15/16), Shingo Iwai (6/12)
Escamillo
Kenichi Ishizu (1/3/5/7/10/15/16), Ryohei Miyamoto (2/6/9/12/13/14/17), Takuya Miyahara (4/8/11)
Carmen
Sakae Kitasawa (1/3/4/6/8/9/11/12/16/17), Kiyoko Maruyama (2/5/7/13/14), Kuniyo Ono (10/15)
Micaëla
Masako Toda (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Sumie Kawauchi (2/4/6/8/10/12/14/16)
Le Remendado
Minoru Sunagawa (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Hatsumi Kikuchi (2/4/6/8/10/12/14/16)
Le Dancaïre
Masakatsu Fujita (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Tatsuo Saito (2/4/6/8/10/12/14/16)
Zuniga
Goro Murao (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Takao Tsuda (2/4/6/8/10/12/14/16)
Moralès
Akira Takei (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Masao Iida (2/4/6/8/10/12/14/16)
Frasquita
Tomoya Nakano (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Seiko Umemura (2/4/6/8/10/12/14/16)
Mercédès
Motoko Kozono (1/3/5/7/9/11/13/15/17), Chikako Tazaki (2/4/6/8/10/12/14/16)
Orchestra
Chorus
舞踊
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items

 • Carmen

  Related Person(s): Jun Iisaka

 • Carmen

  Related Person(s): Tomohiro Oura

 • Carmen

  Related Person(s): Daisuke Kurihara

 • Carmen

  Related Person(s): Junji Yamagami

 • Carmen

  Related Person(s): 日本カスタネット協会