Performance Info

Kansai - Nikikai Chamber Opera Series Vol.16
Kansai - Nikikai Chamber Opera Series Vol.16

Don Giovanni

Company Kansai Nikikai
Organizer Kansai Nikikai, Amagasaki Cultural Center
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 2006-01-20 18:30 (2) 2006-01-21 17:00 
Venue Archaic Hall Oct, Amagasaki Cultural Center
Work(s) Performed
Composer: Giuseppe Gazzaniga Libretto Author: Giovanni Bertati
Supertitles: Keiichi Nakamura
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket S: 8,000 yen / A: 6,000 yen / B: 4,000 yen
Remarks 出典:『日本のオペラ年鑑2006』
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items