Performance Info

Kansai Nikikai Opera Theater

Le nozze di Figaro

Company Kansai Nikikai Association Opera Company
Organizer Kansai Nikikai Association Opera Company, Amagasaki Cultural Center
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 2011-10-08 16:00 (2) 2011-10-09 14:00 
Venue Archaic Hall, Amagasaki Cultural Center
Work(s) Performed
Composer: Wolfgang Amadeus Mozart Libretto Author: Lorenzo da Ponte Original Author: Pierre-Augustin Beaumarchais
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket 特S: 12,000 yen / S: 10,000 yen / A: 8,000 yen / B: 5,000 yen / C: 3,000 yen / D: 1,000 yen
Related Works
Saved in

Similar Items