Performance Info

The Tokyo Chamber Opera Theatre 17th stage 59th performance

Ojoemaki / El divino Orfeo

Company The Tokyo Chamber Opera Theatre
Organizer The Tokyo Chamber Opera Theatre
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1986-02-05 18:30 (2) 1986-02-06 18:30 (3) 1986-02-07 18:30 (4) 1986-02-08 18:30 
Venue Umewaka Noh Theatre
Work(s) Performed
Composer: Minao Shibata Original Author: Ryunosuke Akutagawa Writer: Shin Sato
Performance language: Japanese (original language)
Composer: Minao Shibata Libretto: Junko Shibata
Performance language: Japanese (original language)
Ticket

Casts

(A) Ojoemaki
Warabe
Kumi Arata
Sushiuri no Onna
Ayako Yamada
Makiuri no Okina
Yo Miyashita (1/2/3), Hiroshi Ichimura (4)
Inu
Yo Miyashita (1/2/3), Yasutoshi Araki, Tomo Okumoto (4)
Tsuri wo Suru Gesu
Yo Miyashita (1/2/3), Hiroki Morimoto (4)
Sono Tsure
Yasutoshi Araki
Bajo no Musha
Yasutoshi Araki
Hakuchi no Otoko
Michio Kano
Nauri no Ouna
Fumiko Sei
Monomode no Nyobo
Yukari Nonoshita
Sono Tsure
Yuko Kawamura
Hiuo wo Uru Onna
Yuko Kawamura
Imonoshi
Hiroshi Ichimura
Te ni Ashida wo Hakeru Kojiki
Hiroshi Ichimura
Mizugan wo Akinau Tabibito
Hiroki Morimoto
Aozamurai
Tatsuhiko Tsunakawa
Hitsu wo Oeru Zusa
Koichi Akishima
Kuri Kurumi nado wo Akinau Aruji
Koichi Akishima
Oitaru Ama
Setsuko Watanabe
Wakaki Ama
Emiko Ochi
Abura wo Akinau Aruji
Akihide Kobayashi
Kawago wo Oeru Genin
Akihide Kobayashi
Mushi wo Sitaru Tabi no Onna
Ikuko Kiryu
Ta wo Uuru Onna
Rieko Kanai
Oitaru Hoshi
Yoshito Soga (1/3), Yasuhiro Mori (2/4)
Goi no Nyudo
Hirokazu Tanaka (1/3), Gen Seto (2/4)
(B) El divino Orfeo
Yami no Oute
Shuichi Makikawa (1/3), Makoto Tanaka (2/4)
Netami
Takako Hara (1/3), Mari Shimizu (2/4)
Orufeo
Yoshiaki Shinozaki (1/3), Reo Yamamoto (2/4)
Euridiche
Sakiko Nakaya (1/3), Michiko Aoki (2/4)
Reteo
Toshiyuki Sakurai (1/3), Junichi Oguri (2/4)
Dai Nanoka
Mieko Himuro (1/3), Mikiko Nozaki (2/4)
Dai Yokka
Etsuyo Tachikawa (1/3), Haruno Nakajima (2/4)
Dai Futsuka
Yoko Kuwada (1/3), Kyoko Aida (2/4)
Dai Itsuka
Makiko Mori (1/3), Tomo Okumoto (2/4)
Dai Ichinichi
Akihide Kobayashi (1/3), Koichi Akishima (2/4)
Kairaku
Masatoshi Sone (1/3), Hiroki Morimoto (2/4)
Dai Sanichi
Susumu Takenochi
Dai Rokunichi
Shin Yamanaka
Recorder
Viola
Cello
Irish Harp
Percussion
Remarks 《オルフェオの勝利》は文化庁助成公演
Related Works
Related Items
Saved in