Performance Info

Kansai Nikikai 20th Opera Performance

Il tabarro / Suor Angelica / Gianni Schicchi

Participation in Osaka Culture Festival
Il trittico(Puccini)
Company Kansai Nikikai
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1983-10-22  (2) 1983-10-23  
Venue Kosei-Nenkin Hall, Osaka
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giuseppe Adami Original Author: Didier Gold
Translation: Yasuhiko Aguni Complement translation: Kansai Nikikai
Performance language: Japanese
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano
Translation: Yasuhiko Aguni Complement translation: Kansai Nikikai
Performance language: Japanese
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giovacchino Forzano Original Author: Dante Alighieri
Translation: Yasuhiko Aguni Complement translation: Kansai Nikikai
Performance language: Japanese
Ticket

Casts

(A) Il tabarro
Giorgetta
Yoshiko Nire (1), Takako Iwata (2)
Michele
Tetsuji Yoneda (1), Yasuhiro Tsukada (2)
Luigi
Kodo Tanaka (1), Kenichi Harada (2)
La Frugola
Michiko Hagino (1), Mika Shigematsu (2)
Il ‘Tinca’
Hiroshi Satoi (1), Shohei Sakaguchi (2)
Il ‘Talpa’
Kiyoshi Seta
Song Seller
Masaki Kawachi
Two lovers
Kikuko Yano, Takashi Hosoda
(B) Suor Angelica
Sister Angelica
Kotoko Saito (1), Toshiko Abo (2)
The Princess
Hisako Moriike (1), Yasuko Hoshino (2)
The Abbess
Tomoko Yamamoto
The Monitress
Taeko Akahani
The Mistress of the novices
Kayoko Tamura
Sister Genovieffa
Eiko Aki (1), Kayoko Hamasaki (2)
Sister Osmina
Ryoko Usui
Sister Dolcina
Junko Takahashi
The nursing sister
Atsuko Miyazaki
The alms sister 1
Masako Nomura
The alms sister 2
Yasuko Sakai
The novice
Yasuko Kishishita
The lay sister 1
Kumiko Nishizawa
The lay sister 2
Michiko Jinno
(C) Gianni Schicchi
Gianni Schicchi
Michihiro Kusano (1), Hirokazu Yokota (2)
Lauretta
Akiko Kikui (1), Yuko Maruyama (2)
Zita
Toshiko Kikuchi
Rinuccio
Masao Kobayashi (1), Masaaki Noda (2)
Gherardo
Hiroya Furuyama
Nella
Noriko Asai
Betto di Signa
Takeshi Fujita
Simone
Makoto Kikawada
Marco
Yoshihiro Nagao
La Ciesca
Yuri Kawashimo
Maestro Spinelloccio
Tsutomu Masuko
Ser Amantio di Nicolao
Hiroyuki Kurata
Pinellino
Tetsuya Uno
Guccio
Akira Ishihara
Gherardino
Hiroko Katsuki (すみよし少年少女合唱団) (1), Takashi Suga (すみよし少年少女合唱団) (2)
Chorus
Supporting Role(s)
Orchestra
Remarks 出典:『関西二期会創立30年記念誌〈1964~1994〉』
Related Works
Saved in

Similar Items