Performance Info

Kansai Kageki-dan Sosaku Kageki No. 1 Koen

Byakko no Yu / The Red Cloak

Company Kansai Opera Company
Organizer The Kansai Kokyogaku Kyokai
Language 日本語(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1955-06-11  (2) 1955-06-12  
Venue Mitsukoshi Theater
Work(s) Performed
Composer: Hiroshi Oguri Original Author: Junji Kinoshita
Performance language: Japanese (original language)
Composer: Sukehisa Shiba Original Author: Junichiro Tanizaki
Performance language: Japanese (original language)
Ticket
Related Works
Related Items
Saved in