Performance Info

The Niki-kai Opera Foundation

Madame Butterfly

Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation
Language Italian, Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1984-11-28 18:30 (A) (2) 1984-11-29 18:30 (B) (3) 1984-11-30 18:30 (A) 
Venue Nissay Theatre
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa
Translation: Akira Munechika
Performance language: Japanese
Ticket S: 8,000 yen / A: 6,500 yen / B: 4,000 yen / C: 2,500 yen
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items