Performance Info

Fujiwara Opera Company

Eugen Onegin

Japan Premier
Company Fujiwara Opera Company
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1949-12-02 18:00 (2) 1949-12-03 14:00 (3) 1949-12-03 18:00 (4) 1949-12-04 14:00 (5) 1949-12-04 18:00 (6) 1949-12-05 14:00 (7) 1949-12-05 18:00 (8) 1949-12-06 14:00 (9) 1949-12-06 18:00 (10) 1949-12-07 14:00 (11) 1949-12-07 18:00 (12) 1949-12-08 14:00 (13) 1949-12-08 18:00 (14) 1949-12-09 14:00 (15) 1949-12-09 18:00 (16) 1949-12-10 14:00 (17) 1949-12-10 18:00 (18) 1949-12-11 14:00 (19) 1949-12-11 18:00 (20) 1949-12-12 14:00 (21) 1949-12-12 18:00 (22) 1949-12-13 14:00 (23) 1949-12-13 18:00 (24) 1949-12-14 14:00 (25) 1949-12-14 18:00 
Venue Imperial Theatre
Work(s) Performed
Composer: Peter Ilyich Tchaikovsky Libretto Author: Peter Ilyich Tchaikovsky, Konstantin Shilovsky Original Author: Alexander Pushkin
Translation: Hakujin Hayashi
Performance language: Japanese
Ticket 350圓 / 200圓

Casts

Larina
Aiko Saida (1/2/4/6/8/9/11/13/14/16/18/19/21/22/25), Umeko Shindo (3/5/7/10/12/15/17/20/23/24)
Tat’yana
Kiyoko Otani (1/3/5/7/8/10/12/15/16/19/20/23/24), Michiko Sunahara (2/4/6/9/11/13/14/17/18/21/22/25)
Ol’ga
Kiyoko Maruyama (1/3/4/7/8/11/12/15/16/19/20/23/24), Kazuko Matsuuchi (2/5/6/9/10/13/14/17/18/21/22/25)
Filipp’yevna
Kei Suwa
Eugene Onegin
Ryohei Miyamoto (1/2/5/6/9/10/13/14/19/20/25), Kenichi Ishizu (3/4/7/8/17/18/23), Noriaki Fujii (11/12/15/16/21/22/24)
Lensky
Tamotsu Kinoshita (1/5/7/13/16/20/23), Genjiro Nagata (2/4/8/11/14/18/24), Yoshie Fujiwara (3/6/9/10/12/15/17/19/21/22/25)
Prince Gremin
Hidekichi Hibino (1/4/5/8/9/12/13/16/17/20/21/24/25), Keisuke Shimoyakawa (2/3/6/7/10/11/14/15/18/19/22/23)
A Company Commander
Gisuke Tomita
Zaretsky
Tadasuke Seki
Triquet
Yoshio Kurata (1/2/3/6/7/10/11/14/15/18/19/22/23), Ryozo Washizaki (4/5/8/9/12/13/16/17/20/21/24/25)
Chorus
Dancing
演奏
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items