Performance Info

Fujiwara Opera

Carmen

Company Fujiwara Opera Company
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1949-01-15 17:30 (2) 1949-01-16 14:00 (3) 1949-01-16 17:30 (4) 1949-01-17 14:00 (5) 1949-01-17 17:30 (6) 1949-01-18 14:00 (7) 1949-01-18 17:30 (8) 1949-01-19 14:00 (9) 1949-01-19 17:30 (10) 1949-01-20 14:00 (11) 1949-01-20 17:30 (12) 1949-01-21 14:00 (13) 1949-01-21 17:30 (14) 1949-01-22 14:00 (15) 1949-01-22 17:30 (16) 1949-01-23 14:00 (17) 1949-01-23 17:30 (18) 1949-01-24 14:00 (19) 1949-01-24 17:30 (20) 1949-01-25 14:00 (21) 1949-01-25 17:30 (22) 1949-01-26 14:00 (23) 1949-01-26 17:30 (24) 1949-01-27 14:00 (25) 1949-01-27 17:30 (26) 1949-01-28 14:00 (27) 1949-01-28 17:30 
Venue Imperial Theatre
Work(s) Performed
Composer: Georges Bizet Libretto Author: Henri Meilhac, Ludovic Halévy Original Author: Prosper Mérimée
Translation: Keizo Horiuchi
Performance language: Japanese
Ticket A: 350 yen / B: 150 yen

Casts

Carmen
Aiko Saida (1/4/6/9/13/16/18/21/23/24/26), Kikue Takita (2/5/8/11/14/17/25), Shizuko Kawasaki (3/7/10/12/15/19/20/22/27)
Micaëla
Kiyoko Otani (1/2/5/8/13/16/19/22/26), Michiko Sunahara (3/4/6/9/10/15/17/21/25), Taneko Seki (7/11/12/14/18/20/23/24/27)
Frasquita
Sumie Kawachi (1/6/7/12/13/18/19/20/21/22/23/26/27), Sumiko Jo (2/3/4/5/8/9/10/11/14/15/16/17/24/25)
Mercédès
Kiyoko Maruyama (1/6/7/12/13/18/19/20/21/22/23/26/27), Kimiko Saegusa (2/3/4/5/8/9/10/11/14/15/16/17/24/25)
Don José
Yoshie Fujiwara (1/4/6/10/13/14/17/19/25/27), Genjiro Nagata (2/5/9/12/16/20/23/26), Tamotsu Kinoshita (3/7/8/11/15/18/21/22/24)
Escamillo
Keisuke Shimoyakawa (1/6/12/17/21/26), Ryohei Miyamoto (2/5/9/13/16/20/27), Kenichi Ishizu (3/7/10/14/18/22/25), Seiichi Akimoto (4/8/11/15/19/23/24)
Le Dancaïre
Hidekichi Hibino
Le Remendado
Yoshio Kurata (1/6/7/12/13/18/19/20/21/22/23/26/27), Ryozo Washizaki (2/3/4/5/8/9/10/11/14/15/16/17/24/25)
Zuniga
Tadasuke Seki (1/4/5/8/9/12/13/16/17/20/21/24/25), Goro Murao (2/3/6/7/10/11/14/15/18/19/22/23/26/27)
Moralès
Hidekichi Hibino (1/6/7/12/13/18/19/20/21/22/23/26/27), Lo Sui Shin (2/3/4/5/8/9/10/11/14/15/16/17/24/25)
Chorus
Orchestra
Dancers
Children Chorus
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items

 • Carmen

  Related Person(s): Manfred Gurlitt

 • Carmen

  Related Person(s): Keizo Horiuchi

 • Carmen

  Related Person(s): Manfred Gurlitt

 • Carmen

  Related Person(s): Tadashi Mori

 • Carmen

  Related Person(s): Tadashi Mori