Performance Info

Tokyo Nikikai Opera Theatre

Madama Butterfly

'90 Tokyo Performing Arts Festival
Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation, Japan Foundation of Music
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 1990-02-24 18:30 (B) (2) 1990-02-25 13:30 (A) (3) 1990-02-26 18:30 (A) 
Venue Tokyo Bunka Kaikan
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa
Supertitles: Yo Kawahara
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa
Performance language: Italian (original language)
Ticket S: 10,000 yen / A: 8,000 yen / B: 6,500 yen / C: 5,000 yen / D: 3,000 yen / E: 1,500 yen

Casts

(A) Madama Butterfly
Cio-Cio-San
Atsuko Kawahara (2), Tomoko Shimazaki (3)
Suzuki
Chieko Aoyama (2), Naoko Ihara (3)
Kate Pinkerton
Michiko Aoki (2), Ryoko Yanagisawa (3)
F.B. Pinkerton
Eiji Date (2), Hiroshi Kawakami (3)
Sharpless
Ikuo Oshima (2), Michio Tatara (3)
Goro
Tadao Saito (2), Yoshiaki Takezawa (3)
Prince Yamadori
Fumio Arikawa (2), Kiyotaka Kaga (3)
Bonze
Ken Osawa (2), Makoto Okubo (3)
Yakuside
Kin Kondo (2), Akiya Fukushima (3)
Imperial Commissioner
Yuji Ogawa (2), Kiyoshi Kojima (3)
Official Registrar
Tomoo Teramoto
Cio-Cio-San's mother
Mieko Himuro
Aunt
Kimiko Mihara
Cousin
Noriko Mizushima
Cio-Cio San's friends
Yasuyo Nagao, Kayoko Yamashiro, Nobuyo Sakakibara, Yuriko Uno, Junko Ikeuchi, Tazuko Yoshizaki, Mayako Tominaga, Kyoko Misaki, Masumi Yamamoto, Masumi Ban, Asami Saito, Kyoko Okada
Cousin's daughter, Cio-Cio-San's girlhood
Yoko Takei
Child of relatives
Shinobu Ishikawa
Cio-Cio-San's mother-in-law
Tazuko Tsukahara
Shrine maiden
Shuko Kato, Toshie Kaneko
Relatives
Furukawa
Relatives
Mioko Inowaki, Toshiyuki Miyamoto
Cio-Cio San's relatives
Hitomi Kadoya
Cio-Cio San's grandmother
Masae Sasako
Cio-Cio San's maid
Asako Yoda
Cio-Cio San's child
Yukari Ichikawa (2), Yoshimi Narita (3)
Father
Teruo Osano
Chef
Tadamichi Izumi
Garden keeper, Relatives
Naoyuki Hayasaka
Garden keeper
Masatoshi Sone
Carpenter, Relatives, Assasin
Tatsuo Katsuta
Cook
Takashi Ishinabe
Relatives
Toshihiko Suzuki
Cousins
Onuma
Cousins
Motoaki Chiyozaki
Cousins
Osamu Takai
Drammer
Tomoo Teramoto
Relatives
Takashi Fujisawa
Relatives
Masahiro Honda
Palanquin bearer
Hidenori Fujiwara, 陽一 東海, Amematsu
(B) Madama Butterfly
Cio-Cio-San
Tomoko Shimazaki
Suzuki
Naoko Ihara
Kate Pinkerton
Ryoko Yanagisawa
F.B. Pinkerton
Hiroshi Kawakami
Sharpless
Michio Tatara
Goro
Yoshiaki Takezawa
Prince Yamadori
Kiyotaka Kaga
Bonze
Makoto Okubo
Yakuside
Akiya Fukushima
Imperial Commissioner
Kiyoshi Kojima
Official Registrar
Tomoo Teramoto
Cio-Cio-San's mother
Mieko Himuro
Aunt
Kimiko Mihara
Cousin
Noriko Mizushima
Cio-Cio San's friends
Yasuyo Nagao, Kayoko Yamashiro, Nobuyo Sakakibara, Yuriko Uno, Junko Ikeuchi, Tazuko Yoshizaki, Mayako Tominaga, Kyoko Misaki, Masumi Yamamoto, Masumi Ban, Asami Saito, Kyoko Okada
Cousin's daughter, Cio-Cio-San's girlhood
Yoko Takei
Child of relatives
Shinobu Ishikawa
Cio-Cio-San's mother-in-law
Tazuko Tsukahara
Shrine maiden
Shuko Kato, Toshie Kaneko
Relatives
Furukawa
Relatives
Mioko Inowaki, Toshiyuki Miyamoto
Cio-Cio San's relatives
Hitomi Kadoya
Cio-Cio San's grandmother
Masae Sasako
Cio-Cio San's maid
Asako Yoda
Cio-Cio San's child
Yoshimi Narita
Father
Teruo Osano
Chef
Tadamichi Izumi
Garden keeper, Relatives
Naoyuki Hayasaka
Garden keeper
Masatoshi Sone
Carpenter, Relatives, Assasin
Tatsuo Katsuta
Cook
Takashi Ishinabe
Relatives
Toshihiko Suzuki
Cousins
Onuma
Cousins
Motoaki Chiyozaki
Cousins
Osamu Takai
Drammer
Tomoo Teramoto
Relatives
Takashi Fujisawa
Relatives
Masahiro Honda
Palanquin bearer
Hidenori Fujiwara, 陽一 東海, Amematsu
Orchestra
Remarks 1904年ミラノ初演版に基づく新演出
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items