Performance Info

Tokyo Nikikai Opera Theatre, Opera21 series I

Don Giovanni

Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation
Language Japanese(W/o Subtitles)
Stage Dates (1) 1995-11-19 13:00 (2) 1995-11-19 18:00 
Venue Shinjuku Bunka Center
Work(s) Performed
Composer: Wolfgang Amadeus Mozart Libretto Author: Lorenzo da Ponte
Translation: Teiichi Nakayama
Performance language: Japanese
Ticket S: 9,000 yen / A: 7,000 yen / B: 5,000 yen / C: 3,000 yen
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items