Performance Info

Tokyo Nikikai Opera Theatre

La Bohème

Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation
Language Italian(With subtitles)
Stage Dates (1) 1992-05-06 18:30 (2) 1992-05-07 18:30 (3) 1992-05-08 18:30 
Venue Tokyo Bunka Kaikan
Work(s) Performed
Composer: Giacomo Puccini Libretto Author: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica Original Author: Henry Murger
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket S: 12,000 yen / A: 10,000 yen / B: 8,000 yen / C: 5,000 yen / D: 3,000 yen
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items