Performance Info

New National Theatre, Tokyo 2002/2003

Ariadne auf Naxos

Supported by Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2002
Company New National Theatre, Tokyo
Organizer New National Theatre, Tokyo, Nikikai Opera Foundation
Language German(With subtitles)
Stage Dates (1) 2002-12-12 18:30 (2) 2002-12-13 18:30 (3) 2002-12-14 15:00 (4) 2002-12-15 15:00 
Venue Opera House, New National Theatre, Tokyo
Work(s) Performed
Composer: Richard Strauss Libretto Author: Hugo von Hofmannsthal
Supertitles: Rikiya Hirao
With Subtitles.
Performance language: German (original language)
Ticket S: 18,900 yen / A: 15,750 yen / B: 12,600 yen / C: 9,450 yen / D: 6,300 yen / E: 3,150 yen / Z: 1,500 yen

Casts

Der Haushofmeister
Takehiko Maiya
Ein Musiklehrer
Teruhiko Komori (1/3), Hiroshi Kuroda (2/4)
Der Komponist
Masako Teshima (1/3), Rika Shiratsuchi (2/4)
Der Tenor (Bacchus)
Wolfgang Müller-Lorenz (1/3), Katsumi Narita (2/4)
Officer
Yusuke Nikaitani (1/3), Yoshiyuki Tanigawa (2/4)
Ein Tanzmeister
Masanobu Kondo (1/3), Yasuhiko Idane (2/4)
Ein Perückenmacher
Fumihiko Shimura (1/3), Joko Ando (2/4)
Ein Lakai
Tetsuya Uno (1/3), Shigeru Hatakeyama (2/4)
Zerbinetta
Cyndia Sieden (1/3), Hiroko Koda (2/4)
Primadonna (Ariadne)
Mariana Zvetkova (1/3), Keiko Iwanaga (2/4)
Harlekin
Jun Hagiwara (1/3), Tetsuro Kitamura (2/4)
Scaramuccio
Masato Haji (1/3), Tetsuya Mochizuki (2/4)
Truffaldin
Tsutomu Wakabayashi (1/3), Yoshiyuki Shikano (2/4)
Brighella
Akira Yukawa (1/3), Yasuhiro Okamoto (2/4)
Najade
Miki Yamamoto (1/3), Ryoko Wakatsuki (2/4)
Dryade
Miki Sugita (1/3), Megumi Isaka (2/4)
Echo
Yumi Morino (1/3), Shigeyo Tajima (2/4)
Ariadone no otomo
Asuka Ichinose, Rumi Kobayashi
Atsuko Tanaka (2/3/4), Saori Takanaka (2/3/4), Maki Kimura (2/3/4), Mika Makino (2/3/4)
Shakokai no josei
Atsuko Tanaka (1), Saori Takanaka (1), Maki Kimura (1), Mika Makino (1)
Koichi Kimura (2/3/4), Kenta Inaoka (2/3/4), Midori Tsurugi (2/3/4), Masaki Kiribayashi (2/3/4)
Shakokai no dansei
Koichi Kimura (1), Kenta Inaoka (1), Midori Tsurugi (1), Masaki Kiribayashi (1)
Midori Tsurugi
Midori Tsurugi
Understudy
Der HaushofmeisterJoko AndoPrimadonna (Ariadne)Akemi Hagiwara
Orchestra
Piano
Celesta
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items