Rigoletto - Count Monterone

Showing

1 - 20 of 65

for search

: 'Rigoletto',
  Name Production Titles Performance Period
1 Yoshiki Kobayashi Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2013/2014 Season Opera
Rigoletto
Performance Period: 2013-10-03
~2013-10-22
2 Tomohiro Tani Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2013/2014 Season Opera
Rigoletto
Performance Period: 2013-10-03
~2013-10-22
3 Ernesto Panariello Production Titles:
TEATRO ALLA SCALA in JAPAN 2013
Rigoletto
Performance Period: 2013-09-09
~2013-09-15
4 Andrzej Dobber Production Titles:
Teatro alla Scala 2000
Rigolette
Performance Period: 2000-09-10
~2000-09-20
5 Kenji Yamada Production Titles:
Kansai-Nikikai Opera Theatre 34th Opera Performance
Rigoletto
Performance Period: 1990-11-23
6 Hirokazu Yokota Production Titles:
Kansai-Nikikai Opera Theatre 34th Opera Performance
Rigoletto
Performance Period: 1990-11-24
7 Hirohito Sawai Production Titles:
Kansai-Nikikai Opera Theatre 34th Opera Performance
Rigoletto
Performance Period: 1990-11-25
8 Kin Kondo Production Titles:
Tokyo Nikikai Opera Theatre
Rigoletto
Performance Period: 1991-02-22
~1991-02-24
9 Masahiko Imamura Production Titles:
Tokyo Nikikai Opera Theatre
Rigoletto
Performance Period: 1991-02-23
10 Yuji Ogawa Production Titles:
Tokyo Nikikai Opera Theatre Nikikai Founding 45 Anniversary/Foundation 20th Anniversary
Rigoletto
Performance Period: 1997-07-19
~1997-07-22
11 Homei Kamie Production Titles:
Tokyo Nikikai Opera Theatre Nikikai Founding 45 Anniversary/Foundation 20th Anniversary
Rigoletto
Performance Period: 1997-07-21
12 Yoshiomi Kayamoto Production Titles:
Kansai Opera Company 67th Regular performance
Rigoletto
Performance Period: 1994-11-19
13 Akihiro Sato Production Titles:
Kansai Opera Company 67th Regular performance
Rigoletto
Performance Period: 1994-11-20
14 Kiyoshi Oda Production Titles:
The Nikikai Opera Company
Rigoletto
Performance Period: 1971-06-01
~1971-06-06
15 Takanori Yamamoto Production Titles:
The Niki-kai Opera Company
Rigoletto
Performance Period: 1975-02-28
~1975-03-05
16 Masaaki Okazaki Production Titles:
The Fujiwara Opera
Rigoletto
Performance Period: 1981-11-17
~1981-11-19
17 Hidari Hasegawa Production Titles:
The Fujiwara Opera
Rigoletto
Performance Period: 1981-11-18
18 Kenji Kojima Production Titles:
The Fujiwara Opera
Rigoletto
Performance Period: 1987-06-05
~1987-06-11
19 Yoshinobu Kuribayashi Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 1999/2000 Season
Rigoletto
Performance Period: 2000-06-11
~2000-06-18
20 Ryohei Izumi Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 1999/2000 Season
Rigoletto
Performance Period: 2000-06-13
~2000-06-20
Search Tools: Get RSS Feed