"Yuzuru (The Twilight Heron)" - Tsu

Showing

1 - 20 of 104

for search

: '"Yuzuru (The Twilight Heron)"',
  Name Production Titles Performance Period
1 Hisara Sato Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
2 Yuka Nagashima Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-26
3 Kiyoko Otani Production Titles:
Fujiwara Opera Company
《Yuzuru》(Twilight Crane)
Performance Period: 1952-01-30
~1952-02-13
4 Nobuko Hara Production Titles:
Fujiwara Opera Company
《Yuzuru》(Twilight Crane)
Performance Period: 1952-01-31
~1952-02-13
5 Yumiko Samejima Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
6 Hisara Sato Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-03
7 Hiroko Onuki Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-09
8 Toko Kawagoe Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-10
9 Hiroko Onuki Production Titles:
Co-production with Nihon Opera Kyokai & Toshima Mirai Bunka Zaidan, Japan Opera Series No. 66
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2006-02-12
10 Hisara Sato Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
11 Kiyoko Otani Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1955-11-17
12 Kiyoko Otani Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1955-11-16
13 Kiyoko Otani Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1955-11-22
14 Kiyoko Otani Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1955-11-18
15 Kiyoko Otani Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1955-11-19
16 Harue Miyake Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1957-02-04
~1957-02-06
17 Kyoko Ito Production Titles:
The Niki-kai Opera Company
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1973-12-03
~1973-12-06
18 Katsura Nakazawa Production Titles:
The Niki-kai Opera Company
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1973-12-05
19 Kyoko Ito Production Titles:
The Niki-Kai Opera Company
Yuzuru
Performance Period: 1977-03-12
20 Katsura Nakazawa Production Titles:
The Niki-Kai Opera Company
Yuzuru
Performance Period: 1977-03-14
Search Tools: Get RSS Feed

Narrow Search

Remove Filters