"Yuzuru (The Twilight Heron)" - Tsu

Showing

1 - 20 of 126

for search

: '"Yuzuru (The Twilight Heron)"',
  Name Production Titles Performance Period
1 Hisara Sato Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
2 Yuka Nagashima Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-26
3 Kiyoko Otani Production Titles:
Fujiwara Opera Company
《Yuzuru》(Twilight Crane)
Performance Period: 1952-01-30
~1952-02-13
4 Nobuko Hara Production Titles:
Fujiwara Opera Company
《Yuzuru》(Twilight Crane)
Performance Period: 1952-01-31
~1952-02-13
5 Yumiko Samejima Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
6 Hisara Sato Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-03
7 Hiroko Onuki Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-09
8 Toko Kawagoe Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-10
9 Hiroko Onuki Production Titles:
Co-production with Nihon Opera Kyokai & Toshima Mirai Bunka Zaidan, Japan Opera Series No. 66
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2006-02-12
10 Hisara Sato Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
11 Kyoko Ito Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1969-01-18
~1969-03-15
12 Kyoko Ito Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1973-08-10
~1973-08-12
13 Katsura Nakazawa Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1973-08-10
~1973-08-12
14 Miya Majima Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1973-08-10
~1973-08-12
15 Katsura Nakazawa Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1974-03-21
16 Katsura Nakazawa Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1974-06-23
17 Emiko Akiyama Production Titles:
Yuzuru
Performance Period: 1980-09-18
~1980-10-12
18 Kyoko Ito Production Titles:
Yuzuru
Performance Period: 1980-09-18
~1980-10-12
19 Katsura Nakazawa Production Titles:
Yuzuru
Performance Period: 1980-09-18
~1980-10-12
20 Katsura Nakazawa Production Titles:
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1977-06-13
~1977-09-12
Search Tools: Get RSS Feed

Narrow Search

Remove Filters