"Yuzuru (The Twilight Heron)" - Assistant Stage Manager

Showing

1 - 20 of 134

for search

: '"Yuzuru (The Twilight Heron)"',
  Name Production Titles Performance Period
1 Akio Kudo Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-09
~2002-04-10
2 Yuka Yamada Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-09
~2002-04-10
3 Nanako Abe Production Titles:
Nihon Opera Kyokai
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2002-04-09
~2002-04-10
4 Kiyoshi Katagiri Production Titles:
Co-production with Nihon Opera Kyokai & Toshima Mirai Bunka Zaidan, Japan Opera Series No. 66
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 2006-02-12
5 Kiyoshi Mizuta Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
6 Yukiko Yamazaki Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
7 Tetsuya Yamamoto Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
8 Tatsuo Kuroki Production Titles:
Nihon Opera Kyokai, Hamamatsu-shi Opera Koen Jigyo No. 5
Yuzuru (The Twilight Heron)
Performance Period: 1992-12-26
9 Itaru Miyake Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
~2009-04-26
10 Jundai Kanasaka Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
~2009-04-26
11 Masaki Tamanaha Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
~2009-04-26
12 Mai Isaka Production Titles:
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 70
Yuzuru
Performance Period: 2009-04-25
~2009-04-26
13 Tatsuo Ichijo Production Titles:
Fujiwara Opera Company
《Yuzuru》(Twilight Crane)
Performance Period: 1952-01-30
~1952-02-13
14 Junko Nagata Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
15 Toshiko Uchida Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
16 Jun Fujimori Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
17 Yoshiro Aizawa Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
18 Yoshihiro Tanaka Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Yuzuru
Performance Period: 2000-12-02
~2000-12-05
19 Shinji Tawa Production Titles:
The 1st "Nissei Opera Theatre" for young people
Yuzuru
Performance Period: 1979-11-07
~1979-11-12
20 Tetsuya Oguri Production Titles:
The 1st "Nissei Opera Theatre" for young people
Yuzuru
Performance Period: 1979-11-07
~1979-11-12
Search Tools: Get RSS Feed