"Un ballo in maschera" - Amelia

Showing

21 - 31 of 31

for search

: '"Un ballo in maschera"',
  Name Production Titles Performance Period
21 Yoko Abe Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2001-05-13
~2001-05-20
22 Yoshimi Tatsuno Production Titles:
New National Theatre, Tokyo 2000/2001 Season
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2001-05-19
23 Oksana Dyka Production Titles:
Teatro Regio Torino Japan Tour 2013
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2013-12-01
~2013-12-07
24 Hiroko Noda Production Titles:
The Fujiwara Opera
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2013-02-10
25 Miho Hirota Production Titles:
The Fujiwara Opera
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2013-02-11
26 Chigiri Yuasa Production Titles:
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2013-06-29
27 Yasuko Sagawa Production Titles:
Un Ballo in maschera
Performance Period: 2013-06-30
28 Sue Chen Production Titles:
Tokyo Philharmonic Orchestra Opera Concertante Series-16
Un ballo in maschera
Performance Period: 1998-08-21
29 Sumiko Jin Production Titles:
Un ballo in maschera
Performance Period: 1959-10-04
30 A. Gambino Production Titles:
Carpi's Italian Grand Opera Co.,
Un ballo in maschera
Performance Period: 1927-03-26
31 B. Bodini Production Titles:
Carpi's Italian Grand Opera Co.,
Un ballo in maschera
Performance Period: 1929-03-29
Search Tools: Get RSS Feed