Showing

1 - 5 of 5

for search

: '飯村孝夫',
  ID Date Title Company Organizer
1 PROD-00942 1981/3/3-4
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 22
A Story of Three Women / Shunkan
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer:
2 PROD-00951 1982/3/2-3
Nihon Opera Kyokai Performance, Japan Opera Series No. 24
The Tojin Okichi
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: The Japan Opera Foundation
3 PROD-00960 1975/3/25-26
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 12
Amanjaku to Uriko-hime / Aya no Tsuzumi / Shishi-odori no Hajimari
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
4 PROD-00741 1975/11/24-26
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 13
Shunkin sho
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
5 PROD-00743 1979/3/8-9
20th anniversary of founding of Nihon Opera Kyokai, Original Opera Series No. 18
Tenshu Monogatari(The Tale of Himeji Castle)
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
Search Tools: Get RSS Feed

Narrow Search

Remove Filters