Showing

1 - 5 of 5

for search

: '飯村孝夫',
  ID Date Title Company Organizer
1 PROD-00741 1975/11/24-26
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 13
Shunkin sho
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
2 PROD-00933 1974/2/27-28
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 10
Warashibe Choja / Kurotsuka
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
3 PROD-00939 1978/3/8-9
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 17
Konnyaku Mondo / Shinigami
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
4 PROD-00960 1975/3/25-26
Nihon Opera Kyokai Performance, Original Opera Series No. 12
Amanjaku to Uriko-hime / Aya no Tsuzumi / Shishi-odori no Hajimari
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer: Nihon Opera Kyokai
5 PROD-01440 1977/3/9-10
In the fiscal 1976 Nihon Opera Kyokai Performance Series No. 17, Original Opera Series No. 15
Sumiyakihime / Kurai kagami
Company: Nihon Opera Kyokai Organizer:
Search Tools: Get RSS Feed

Narrow Search

Remove Filters