Showing

1 - 14 of 14

for search

: 'Yoshiko Sato',
  ID Date Title Company Organizer
1 PROD-14173 1977/1/28-29
Koban kyogen
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
2 PROD-14170 1975/11/13
Kugi
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
3 PROD-14526 1979/3/8-15
Shinsetsu Kachikachiyama
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
4 PROD-14049 1968/11/29
Kakekomi
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer:
5 PROD-14052 1969/10/28
Shinsetsu Kachikachiyama
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
6 PROD-14057 1972/11/15
Shinsetsu Kachikachiyama
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
7 PROD-14059 1973/11/15
Sarashinaki
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
8 PROD-14219 1978/2/15
第13回・創作オペラ協会公演
《注文の多い料理店》《喪服》
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
9 PROD-14060 1974/11/15
Mukasibanashi niyoru hensokyoku to Partita / Adachigahara no kijo
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer:
10 PROD-14055 1972/2/29
Koban kyogen
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
11 PROD-14217 1980/2/1-8
Kogetsu-den
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
12 PROD-14218 1981/1/9-11
Kogetsu-den
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
13 PROD-14382 1981/3/5-12
The Case-Book of Sherlock Holmes(confession)
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
14 PROD-14054 1971/2/16
Keshi no tennin
Company: Sosaku Opera Kyokai Organizer: Sosaku Opera Kyokai
Search Tools: Get RSS Feed

Narrow Search